Thursday, November 13, 2008

*dream*

*… dużo… dużo ecoliny… jeszcze więcej wody a do tego przenikanie się…niech każdy sam zinterpretuje sobie ten obraz…*

No comments: