Friday, January 2, 2009

*retro-czcina*

*… krótki experyment traktujący o czcicie, wietrze i ryskach na błonie…*

No comments: