Tuesday, February 24, 2009

*...x...*


*…tak właśnie… to ja go stworzyłem… jestem stwórcą czy tylko twórcą…?*

No comments: