Wednesday, March 18, 2009

*roboptaki*

*… to jest wersja, jak już wcześniej wspomniałem, ostateczna… tym razem wątłe ciałka moich roboptaków wyłaniają się z krzaków rodem z aborygeńskich obrazów… a ten duży im śpiewa…*

No comments: