Tuesday, December 27, 2011

*teapot / sketchbook*

... tylko trzy ilustracje/szkice udało mi się przygotować podczas Świąt... ten szkic jest ostatni... biorę się do roboty... w starym roku trzeba jeszcze parę rzeczy skończyć...

No comments: