Monday, May 18, 2009

*mam zaszczyt zaprezentować...*

…dzięki uprzejmości kolegów z illustrateyourself mogę zaprezentować swoje grafiki na jeszcze większym forum… niech moc będzie z nami…

No comments: